Jadual Waktu

Makluman

Jadual Waktu Tahun 2019

* Sila klik pada nama kelas yang dikehendaki untuk memaparkan jadual.

JADUAL TAHAP 1 (kemaskini 16/05/2019)

 

1 MUSYTARI 2 MUSYTARI 3 MUSYTARI
1 MARIKH 2 MARIKH 3 MARIKH
1 BUMI 2 BUMI 3 BUMI
1 ZUHRAH 2 ZUHRAH 3 ZUHRAH
1 UTARID 2 UTARID 3 UTARID

 

JADUAL TAHAP 2 (kemaskini 30/12/2018)

4 MUSYTARI 5 MUSYTARI 6 MUSYTARI
4 MARIKH 5 MARIKH 6 MARIKH
4 BUMI 5 BUMI 6 BUMI
4 ZUHRAH 5 ZUHRAH 6 ZUHRAH
4 UTARID 5 UTARID 6 UTARID

 

SINGKATAN MATA PELAJARAN:

1. PERHIMPUNAN (PER)
2. BAHASA MALAYSIA (BM)
3. BAHASA INGGERIS (BI)
4. MATEMATIK (MATE)
5. DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST)
6. SAINS (SN)
7. PENDIDIKAN ISLAM (PI)
8. PENDIDIKAN MORAL (PMR)
9. BAHASA ARAB (BA)
10. PENDIDIKAN KESENIAN (PKS)
11. PENDIDIKAN JASMANI (PJ)
12. PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)
13. TASMIK (TAS)
14. PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV)
15. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
16. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)