Quick Search:

Langkah-Langkah untuk mengoperasikan Google Classroom

Sila dapatkan ID Murid dan Password daripada guru sebelum mengoperasikan Google Classroom. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut:-

 

1. Murid layari laman sesawang berikut :https://classroom.google.com

Click Go to Classroom

2. Masukkan Username @ ID Murid (sila dapatkan di bawah) dan klik Next

Click Next

3. Masukkan katalaluan dan klik Next

Click Next

4. Kemudian pilih (I’m A Student)

Pick your role

5. Klik Get Started.

Click Get Started

6. Untuk meneruskan sila lihat nota Join a Class