Quick Search:

Visi Sekolah

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

Misi Sekolah

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

Moto Sekolah

"Berdisiplin, Berhemah dan Berketrampilan"

Piagam Sekolah

1. Memastikan Semua murid menerima pendidikan yang sempurna.
2. Memupuk semangat muafakat antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat sekeliling.
3. Menanam nilai-nilai murni kepada pelajar-pelajar supaya menjadi warganegara yang berhemah tinggi dan berbudi pekerti mulia.
Mendidik pelajar supaya menjadi warganegara yang berilmu serta sentiasa mengejar kecemerlangan.
4. Mengembangkan potensi pelajar dalam kokurikulum yang pelbagai selaras dengan minat dan kebolehan masing-masing.
5. Memastikan keadaan fizikal dan persekitaran sekolah sentiasa dalam keadaan baik, bersih dan ceria bagi mewujudkan suasana yang KONDUSIF untuk perkembangan minda para pelajar.
Meningkatkan pencapaian akademik dari segi kualaiti daan kuantiti.

 

Visi dan Misi Kurikulum

Visi Kurikulum
"Pendidikan Berkualiti Kecemerlangan Lestari."

Misi Kurikulum
"Menggerak tenaga kerja secara optima dan menyeluruh bagi merealisasikan perkhidmatan profesional dalam bidang pendidikan."

Motto Kurikulum
"Pendidikan Berkualiti Generasi Gemilang."

 

Visi dan Misi Hal Ehwal Murid

Visi Hal Ehwal Murid
"Ke arah perkembangan individu yang seimbang demi kecemerlangan diri."

Misi Hal Ehwal Murid
"Menggerak tenaga kerja secara optima dan menyeluruh bagi merealisasikan perkhidmatan profesional dalam bidang pendidikan."

Motto Hal Ehwal Murid
"Sahsiah Terpuji, Akademik Gemilang."

 

Visi dan Misi Kokurikulum

Visi Kokurikulum
"Memacu Kecemerlangan Kokurikulum dan Sukan dalam pelbagai peringkat."

Misi Hal Ehwal Murid
"Melaksanakan program pendidikan kokurikulum dan sukan ke arah memperkembangkan potensi dan bakat murid selaras dengan hasrat Dasar Pendidikan Kebangsaan."

Motto Hal Ehwal Murid
"Badan Cergas, Minda Cerdas, Melonjak Potensi Murid."